سئو سایت: ترافیک سایت چه نقشی را ایفا می کند؟

سئو سایت: ترافیک سایت چه نقشی را ایفا می کند؟

ترافیک سایت نشان دهنده اعتبار سایت شما می باشد. در واقع سایت هایی که ترافیک بالایی را برای خود جلب می نمایند به طبع آن بهبود در سئو سایت خود را مشاهده می کنند. گوگل الگوریتمی را ترافیک سایت را به طور متمرکز آنالیز نماید ندارد اما در خروجی و در نتایج سئو سایت خواهید دید که سایت هایی که ترافیک بیشتری دارند در سئو سایت رنکینگ بهتری دارند.

نقش ترافیک سایت در سئو سایت

گوگل به دنبال تشخیص سایت های معتبر از غیر معتبر می باشد و به واسط آن به رنکینگ سایت ها اقدام می کند. در پاسخ باید گفت که ترافیکی که در درون سایت موجود است شاید بهترین فاکتور برای اعتباری که سایت شما دارد می باشد. گوگل هدف خود را رضایتمندی کاربران قرار داده است و در این میان رفتار کاربران و عکس العملی که آنها دارند بهترین ملاک برای تشخیص می باشد.

نقش شبکه های اجتماعی در جذب ترافیک

شبکه های اجتماعی اثر خیل قدرتمند در جذب ترافیک دارند. در واقع شما می توانید با گذاشتن پست و لینک های خود در شبکه های اجتماعی کاربران را به سمت سایت خود بکشانید. اشتراک گذاری محتوا در شبکه های اجتماعی به واسط جذب ترافیک و نیز لینک هایی از سایت شما که می رود اثرگذاری در بهینه سازی سایت را خواهد داشت و نیز در برندسازی شما نیز خوب عمل می کند زیرا که نام برند شما را به کاربران می شناساند.

انتشار محتوا در دیگر سایت ها در سئو

انتشار محتوا در دیگر سایت ها ، در فروم ها می تواند جذب ترافیک را منجر شود. شما محتوای خود را در سایت های پر ترافیک انتشار می دهید و پس از آن کاربران به واسط لینک های برجا گذاشته وارد سایت شما می شوند و در واقع شما ترافیک را به سمت سایت خود می کشانید.

نظری دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.