سئو سایت و اثرگذاری متفاوتی که محتواها می گذارند؟

سئو سایت و اثرگذاری متفاوتی که محتواها می گذارند؟

شاید دیده باشید که سایت رقیب شما با تعداد محتوای کمتر توانسته است در سئو سایت قوی تر باشد و رنکینگ بالاتری را نسبت به شما کسب کرده باشد. اما چه آیتمی موجب می شود که محتوای رقیب شما با اثرگذاری بیشتری در سئو سایت همراه شود. در ادامه به بیان متریک هایی که در سئو سایت موجب اهمیت و تاثیر بیشتر محتوا می شود خواهیم پرداخت.

عدم توجه به تیتر محتوا در سئو سایت

تیتر محتوا آیتم بسیار مهمی می باشد که اغلب وب مسترها بدان توجه نمی کنند. اینکه کلمه کلیدی سایت شما در تیتر محتوا تکرار شود و گنجانده شود آیتم بسیار مهمی می باشد زیرا که محوریت و موضوعیت سایت را با گوگل می فهماند. در واقع اگر تمامی صفحات سایت شما برای مثال با کلمه کلیدی سئو سایت آغاز شود پس می تواند نشان دهد که سایت شما به طور جدی در خصوص این کلمه کلیدی صحبت می کند.

عدم اصلی از هدینگ ها

هدینگ ها و تگ هدینگ برای نشان دادن تیترها در صفحه کار برد می باید که اغلب در محتواها بدان توجه نمی شود. در واقع در صفحه شما یک تیتر اصلی و نیز تیترهای داخلی دارد که تمامی می بایست به واسط تگ هدینگ درج گردند. البته بسته به اهمیت تیتر می توانید از تگ h2 تا h10 برای تیترهای داخل صفحه خود استفاده کنید. در تیترهای خود نیز کلمه کلیدی اصلی سایت را تکرار کنید تا به گوگل بفهمانید که تمامی تیترها و تیترهای داخلی شما در حول کلمه کلیدی اصلی سایت می باشد.

نظری دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.