سئو سایت و نکاتی در تگ H

سئو سایت و نکاتی در تگ H

تگ H که از H1 تا H10 هستند برای قرارگیری تیترها و عنوان ها در مطالب استفاده می شوند در واقع شما به واسط تگ H H می توانید تیترهای خود را به گوگل بشناسانید و نیز ارتباط و اهمیتی که کلمات و نیز عبارات به محتوای شما دارند را نشان دهید. تگ H بسته به اهمیت از H1 تا H10 می باشد. در ادامه به بیان نکاتی در خصوص H در صفحات سایت اشاره خواهیم نمود.

تگ H1 در سئو سایت

تگ H1 به منظور مشخص و تعیین نمودن عنوان اصلی هر صفحه از سایت می باشد. در واقع هر صفحه از سایت شما تگ و عنوان اصلی دارد که در تگ H1 قرار می گیرد. بنابراین با قراردادن کلمه یا عبارات در هر صفحه از سایت خود در تگ H1 عنوان هر صفحه از سایت را به گوگل بشناسانید.

تگ H2 در سئو سایت

تگ H2 به منظور نمایش تیترهای داخلی می باشد که بهتر می باشد در ارتباط با H1 و کلمات درج شده در آن مرتبط با تیتر و عنوان اصلی صفحه باشد.

تگ H3 در سئو سایت

تگ H3 و به مانند تگ H2 می باشد با این تفاوت که تگ H2 ارزش بیشتری نسبت به تگ H3 دارد. به همین ترتیب تگ H4 از تگ H5 اهمیت و ارزش بیشتری را نشان می دهد. پس بنابراین تیترهای موجود در سایت خود را متناسب با اهمیت آن در تگ H قرار دهید تا بتوانید تیترهای خود و نیز هدف اصلی از  صفحات سایت را به گوگل نشان دهید.

نظری دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.