سئو سایت: چگونه تیتر مناسب را انتخاب نمایید؟

سئو سایت: چگونه تیتر مناسب را انتخاب نمایید؟

انتخاب تیتر یکی از مهم ترین آیتم های اجرایی در پروسه سئو محتوا می باشد که اغلب از توجه وب مسترها دور می ماند. تولید محتوا به عنوان گامی مهم در روند سئو سایت شناخته شده است و تمامی کسانی که سایت دارند به این موضوع واقف هستند اما اینکه تمامی محتواها اثرگذاری یکسانی ندارند موضوعی است که با غفلت روبه رو شده است و اغلب وب مسترها بدان توجهی نمی کنند. در ادامه در خصوص اهمیت تیتر محتواها خواهیم پرداخت.

سئو سایت: چگونه تیتر مناسب را انتخاب نمایید؟

سئو سایت: چگونه تیتر مناسب را انتخاب نمایید؟

اهمیت تیتر محتواها در سئو سایت

می دانیم که محتوا یکی از اصول اساسی در روند سئو سایت است اما حال محتوا را با چه تیترهایی انتخاب نماییم و در واقع چه محتواهایی و با چه تیترهایی تهیه و منتشر نماییم. گوگل خود به شما کمک می نماید که بهترین تیترها را که متناسب و در ارتباط با کلمه کلیدی شما است را شناسایی نمایید و آنها را تهیه نمایید. لیستی از تیترها که گوگل به شما پیشنهاد می کند را یادداشت نمایید و آنها را در سایت خود منتشر نمایید. مناسب ترین تیترها برای محتوا تیترهایی خواهند بود که بیشتر توسط کاربران جستجو می شود

سئو سایت: چگونه تیتر مناسب را انتخاب نمایید؟

سئو سایت: چگونه تیتر مناسب را انتخاب نمایید؟

چگونه تیتر محتواها را بیابید؟

به منظور یافتن تیتر مناسب برای سایت خود کلمه کلیدی سایت خود را در گوگل درج کنید و لیستی از پیشنهاداتی که گوگل در ارتباط با کلمه کلیدی شما نشان می دهد را یادادشت نمایید. برای مثال زمانی که سئو سایت را درج می کنید کلمات کلیدی همچون سئو سایت حرفه ای ، سئو سایت پیشرفته ، سئو سایت وردپرس نیز پیشنهاد می شود. لیست حروف الفبا در در کنار کلمه کلیدی خود درج کنید تا دیگر تیترهایی که توسط کاربران جستجو می شوند را بیابید.

نظری دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.