سئو سایت: چگونه کلمه کلیدی اصلی سایت را به گوگل بشناسید؟

سئو سایت: چگونه کلمه کلیدی اصلی سایت را به گوگل بشناسید؟

سئو سایت: چگونه کلمه کلیدی اصلی سایت را به گوگل بشناسید؟

چگونه به گوگل بفهمانید که سایت شما در چه کلمه کلیدی و چه زمینه ای به طور مترکز کار می کند. در واقع اغلب سایت ها بر حول یک کلمه کلیدی و یا دو کلمه کلیدی اصلی در حال فعالیت می باشند که اغلب این کلمه کلیدی برای صفحه اصلی سایت انتخاب می گردد. فرض کنید کلمه کلیدی اصلی سایت شما سئو سایت است. چگونه می خواهید این کلمه کلیدی سایت خود را به گوگل بفهانید. در ادامه به آنالیز این موضوع خواهیم پرداخت.

سئو:انتخاب کلمه کلیدی اصلی برای صفحه اصلی سایت

کلمه کلیدی اصلی سایت را برای صفحه اصلی سایت انتخاب کنید. صفحه اصلی سایت یعنی روت اصلی سایت شما که اولیت و برتری بیشتری نسبت به صفحات داخلی دارد. در واقع اگر شما کلمه کلیدی را برای صفحه اصلی سایت انتخاب کنید پس به گوگل می فهمانید که سایت شما و کلمه کلیدی اصلی سایت شما چیست و محوریت سایت خود را به گوگل بیان نموده اید.

انتخاب تیتر صفحات داخلی متناسب با کلمه کلیدی اصلی

در گام بعدی باید به گوگل بفهمانید که محوریت سایت و نیز دیگر صفحات سایت شما نیز در ارتباط با کلمه کلیدی اصلی سایت شما است. پس برای مثال اگر کلمه کلیدی اصلی سایت شما سئو سایت است پس برای صفحات داخلی خود تیترهایی برای مثال سئو سایت پیشرفته ، سئو سایت حرفه ای ، سئو سایت خبری و دیگر تیترهایی که مرتبط با کلمه کلیدی اصلی سایت شما است را انتخاب نمایید.

رعایت تگ هدینگ در سئو سایت

تگ h1 تا h10 به عنوان تگ هدینگ بیان می شوند . پس برای اینکه تیتر صفحات خود را به گوگل بشناسانید آنها را در تگ هدینگ بگذارید که بسته به اهمیت آن از h1 تا h10 بگذارید. تیتر و عنوان اصلی هر صفحه را در h1 بگذارید و تیترهای داخلی را بسته به اهمیت و ارتباط آن با موضوع صفحه و نیز کلمه کلیدی شما از h2 تاh10 قرار دهید که اولیت h2 بیشتر از h10 می باشد.

نظری دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.