• به نام معمار هستی
    فرم استخدام در دیجیتال مارکتینگ فدک    فرم ثبت نام آنلاین شرکت خدماتی مهندسی فدک بام زاگرس به شماره ثبت 8842 و شناسه ملی 10340091368 به نشانی : اصفهان – خ رباط – مجتمع تجاری خدماتی سلام – طبقه اول – واحد 11
    تمامی نیرو های درخواستی شرکت بصورت حضوری نیمه وقت و تمام وقت در شرکت حضور دارند